ביטוח אחריות נושאי משרה – תנאי בסיסי

כאשר מינוי אותי לדירקטורית בחברה המצליחה היה לי ברור שאני דואגת קודם כל לביטוח אחריות נושאי משרה. מהו ביטוח אחריות נושא משרה אומנם אני בדרך כלל לא עושה טעויות, ויותר … Read More